Pozitivni trendovi

Indeks razvijenosti BPK Goražde  povećan je sa  91, 8  na  95, 1 pokazuje  Izvještaj o  razvoju koji je  sa Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017. godinu, usvojila kantonalna Vlada.

Premijer BPK Goražde ističe da su u izradi ovog izvještaja  korišteni  podaci Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kao i podaci resornih ministarstava i ostalih nadležnih institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

„ Taj indeks se izračunava u odnosu na porast broja zaposlenih, smanjenje nezaposlenosti, rast industrijske proizvodnje i ulaganja u određene projekte i infrastrukturu. To je, zaista, jedan ohrabrujući podatak i u odnosu na ciljnu cifru koju smo precizirali samom Strategijom razvoja kantona, možemo reći da smo se primakli istoj, što znači da smo, prije svega, realno planirali, odnosno postavili strateške ciljeve koje je usvojila i Skupština kantona – pojasnio je Oković.

Dodao je da izvještaj uključuje i podatke o programima i projektima koji su realizirani putem resornih ministarstava i lokalnih zajednica, a ukupna vrijednost uloženih sredstava iznosi oko 35 miliona KM. Značajan dio tih sredstava ostvaren je posredstvom viših nivoa vlasti i odnosi se na projekte u pet  oblasti.

„ To je oblast zaštite od poplava, odnosno izgradnja obaloutvrda u lokalnim zajednicama, tu su i projekti i programi vezani za stambeno zbrinjavanje i izgradnju novih zgrada, zatim programi podsticaja koji se ostvaruju sa viših i nižih nivoa vlasti i, naravno, projekti infrastrukture i projekti vezani za projektovanje, jer znamo da oni povlače značajna sredstva – kazao je premijer BPK.

Ocjenjuje da je usvojeni izvještaj pokazatelj  pozitivnih trendova koje treba nastaviti, a u fokusu je daljnji rast zaposlenosti.