Obuća:Konstituirajuća sjednica Skupštine nakon što CIK dostavi uvjerenja o mandatima

Konstituirajuća Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde bit će zakazana nakon što Centralna izborna komisija (CIK) BiH dostavi uvjerenja o mandatima novoizabranih poslanika – kazala je Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde.

Po njenim riječima, od CIK-a je do sada stiglo obaviještenje da je u proceduri izrada uvjerenja i da će ona biti poslana, nakon čega će konstituirajuća sjednica biti zakazana.

„ Zakonski rok je deset dana od dana potvrđivanja rezultata izbora i on istče u petak 16. Novembra. Ja se nadam da će CIK do tada dostaviti uvjerenja. Već je dostavljen tabelarni pregled o prihvatanju mandata budućih poslanika, njih  24. Tu nema Muhameda Ramovića (NBL) jer vjerovatno se sada mandat dodjeljuje drugom kandidatu na listi, obzirom da Ramović  nije prihvatio mandat. Imamo ukupno 17 Bošnjaka, dva Srba, jednog Hrvata i četiri poslanika koji su se izjasnili kao Ostali“ – precizirala je Obuća.

Pojasnila je da konstituirajuću sjednicu saziva predsjedavajući iz starog saziva, a ukoliko je on spriječen to čine njegovi zamjenici. Dnevni red je već poznat. Uz dodjelu certifikata slijedi konstituisanje i izbor rukovodstva Skupštine kao i izbor delegata u Dom naroda.

„ CIK BIH ni o tome se još nije izjasnila, i to se dakle očekuje. Međutim, dosadašnja praksa je bila da se konstituirajuća sjednica održava u nekoliko nastavaka, tako da očekujemo da će tako biti i ovoga puta“ – istakla je ona.

Aktuelna predsjedavajuća Skupštine nije mogla  precizirati kada bi mogla biti imenovana nova Vlada BPK, što će, kako je naglasila, zavisiti od ishoda političkih pregovora koji su u toku. Do tada će, po njenim riječima, aktuelna vlada raditi u kontinuitetu.

„ Po meni ne postoji termin „ vlada u tehničkom mandatu“ jer vlada je u ponom kapacitetu do imenovanja nove. Mi ćemo imati situaciju u kojoj su tri aktuelna ministra izabrana za poslanike u skupštini, međutim Zakon o Vladi propisuje da u slučajevima kada su ministri spriječeni da obavljaju tu funkciju, to radi neko od ovlaštenih državnih službenika. Vlada BPK će dakle imati četiri ministra i premijera, odnosno kvorum za punovažan rad i odlučivanje“ – kazala je predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde.

Podsjetila je da je nakon Općih izbora 2014. godine BPK Goražde bio prvi u Federaciji BIH koji je imenovao vladu 8. Januara 2015.

E.Geca/rtvbpk