Razmatrana posljednja Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde

Kantonalni štab civilne Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je juče u posljepodnevnim satima svoju 21. redovnu sjednicu.

U okviru prve tačke dnevnog reda, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o pojavama opasnosti i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 22.10-07.11.2018. godine.

Članovi štaba razmatrali su na ovoj sjednici i primili k znanju i Informaciju o dinamici realizacije Godišnjeg plana korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2018. godinu.