Sajam zapošljavanja u zgradi Biznis centra

U Goraždu je danas održan prvi Sajam zapošljavanja u BPK-a Goražde pod nazivom ’’Let’s work’’. Sajam je održan u prostorijama  Biznis centra Goražde. Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjene podatke, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata. Prisutni na Sajmu su, pored upoznavanja sa poslodavcima, imali  priliku da prisustvuju predavanju iz oblasti IT sektora na temu “Life Changing Moment”. Također u okviru Sajma je obezbjeđena podrška nezaposlenim osobama pri izradi CV-a.

Sajam je organizovan  u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu sa Privrednom komorom BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva “Bekto Precisa” doo Goražde i “Emka Bosnia”, doo Goražde.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).