Foča u FBIH: Zbog neredovnih isplata granta kantonalne vlade, deficit u općinskom budžetu

U Općini Foča u Federaciji BiH pripremaju rebalans ovogodišnjeg budžeta s obzirom da je samo za prvih devet mjeseci ove godine evidentan deficit u iznosu oko 60.000KM. Deficit je stvoren zbog neredovnih isplata planiranog granta Vlade BPK Goražde, što se dešavalo i prethodnih godina.

Podsjetimo, vijeće Općine Foča i F BiH budžet za ovu godinu usvojilo je u decembru prošle godine u iznosu od 1.923.520.KM. U prvih 9 mjeseci ove godine relaizovnai su prihodi u iznosu od 1.180.449KM odnsono 61% u odnosu na plan za 2018 godinu.

Neisplaćenih 215.000KM od Vlade BPK Goražde , u spomenutom periodu, ozbiljno se  odrazilo na realizaciju budžeta ove lokalne zajednice.

Uporedo sa rebalansom, u općini Foča (FBIH) rade i na pripremi budžeta za 2019. godinu.

M.Omerbašić/rtvbpk