Jedan od najboljih učača Kur'ana postao hafiz

Nisvet ef. Omerdić, imam Šehidija džamije u goraždanskom naselju Vitkovići, položio je ispit pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH i postao hafiz, čuvar Svete knjige, čiji sadržaj zna napamet. Učenje posljednjih od ukupno 600 stranica Kur'ana, te stjecanje zvanja hafiza doživio je dosta emotivno, jer polaganju ispita prethodile su decenije želje i godine priprema, od kojih su posljednje dvije bile veoma intenzivne.

– Ovo je za mene najveći dar od Allaha, dž. š., jer On bira ljude koji će nositi njegov Kur'an u prsima. Ovo je za mene velika čast, ali i odgovornost. Stavio sam Kur'an u glavu, a sada ću cijeli život nastojati da živim Kur'an – kazao nam je Omerdić.

Cijeli život je sanjao da postane hafiz, a kao jednog od najboljih učača Kur'ana na svijetu, što je potvrdio prvim mjestom na Balkanskom, osmim na Evropskom i 16. na Svjetskom prvenstvu, na tom putu su ga ohrabrivali i ugledni hafizi Ismet ef. Spahić, Sulejman Bugari i drugi, koji su mu kazali da bi mu bio haram da ne bude hafiz.

– Budio sam se s tim mislima, a čvrstu odluku donio prije četiri godine. Kur'an ne trpi da je drugi, on hoće da je na prvom mjestu, pa sam posljednje dvije godine sve ostalo stavio na drugo mjesto – izlaske, kafe, društvo… Puno učenja, suza i dova, puno podrške je potrebno na tom putu, a ja sam je imao u svojoj porodici. Moja supruga Melisa je od prvog harfa bila tu. Kod mene televizor već dvije godine slike ima, a tona nema. Kad mala Halima i Muamer galame, Amina ih upozorava – šutite, babo uči. Kad ustanemo ujutro, a ja odmah ne uzmem Kur'an, Halima me upozori, a njoj je samo tri godine – priča nam Omerdić.

 Peti u gradu  

Omerdić je već 18 i po godina imam u džematu Vitkovići i peti je hafiz u Goraždu.

– Harun Efendić u Goražde je došao kao hafiz, a nas četvorica – Ahmedin Bećirspahić, Omer Kurtić, Faruk Obuća i ja Kur'an smo ovdje naučili. Veliki je to bereket za ovaj grad, jer kuća u kojoj se uči Kur'an svijetli na nebesima, kao što nama na zemlji svijetle zvijezde – ističe Omerdić.

Avaz