Efikasan odgovor na nasilje u porodici

Članice goraždanskog udruženja „Seka“ uz podršku njemačke organizacije „Medica Mondiale“ u zgradi kantonalnog MUP-a razgovarale su o dobrim praksama u primjeni federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.One već dvije godine uporno rade na projektu čiji je cilj efikasan odgovor na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, tačnije provedbi Istanbulske konvencije u BPK Goražde.

„Sastanak je organizovan u cilju jačanja kapaciteta koordinacionog tijela po protokolu postupanja nadležnih institucija i organizacija u sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici  na području BPK Goražde“, kaže Esma Drkenda, predsjednica Udruženja „Seka“.

Ona ističe važnost povezivanja institucija i organizacija koje su uključene u prevenciju nasilja i podrške žrtvama nasilja, dok je veoma važna karika u cijelom lancu institucija policija.

„Ovakvi susreti za rezultat imaju nove, konkretne poteze u spriječavanju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Takođe je dobro što je sastanak organizovan u službenim prostorijama MUP-a, pogotovo ako imamo u vidu da je policija, iako ne jedina, u velikoj mjeri ključna karika u postupanju nakon prijave nasilja u porodici. Mi ćemo nastaviti naš angažman u ovoj oblasti i saradnju sa udruženjima i drugim institucijama kroz multisektorski pristup i tu činimo dobre korake“, izjavio je Edin Herenda, istražitelj u sektoru kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde.

U tom cilju planirano je niz aktivnosti te će se paralelno nastojati osigurati dvije stambene jedinice u Goraždu za privremeni smještaj žrtava, te uvođenje izvjesnih praksi u institucije a što bi pomoglo u rješavanju problema nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Podršku timu u Goraždu dali su i predstavnici resornih ministarstva BPK Goražde, Grada Goražda, OSCE-a, Džender centra Federacije BiH, te Mreža žena policijaca BiH.