Riječ po Riječ 15.11.2018. Tema: Predškolske ustanove i vrtići u Goraždu