Održan sastanak OO za izradu monografije „Goražde 1992-1995“:Krajnji rok za završetak je 2020 godina

U kabinetu premijera BPK Goražde danas je održan sastanak Organizacionog odbora za izradu monografije “Goražde 1992-1995.”

Projekat Vlade Kantona prihvatio je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i medjunarodnog prava a dinamički plan predviđa da izrada monografije bude okončana do 2020 godine.

Istinitost i objektivnost sadržana u činjenicama o dešavanjima i stradanjima u ratom opkoljenom Goraždu trebala bi se ukoro naći u monografiji Goražde 1992-1995. Godina. Projekat za izradu monografije početkom ove godine izradila je Vlada Kantona a poslove na prikupljanju arhivske građe i dokaza prihvatio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava iz Sarajeva. Od aprila do danas obrađena je značajna baza podataka i arhivske građe koji će biti sastavni dio buduće monografije.

Pored analize do sada urađenog na današnjem sastanku dogovorena je i izrada konkretnog dinamičkog plana aktivnosti koji bi u konačnici odredio rok za završetak izrade monografije. Okvirni plan je da to bude 2020 godina. Današnji sastanak Organizacionog odbora bio je i u znaku finansijskih planova i projekcije potrebnih sredstava u Budžetu Kantona na ime troškova prikupljanja i izrade monografije Goražde 1992-1995 godina.

R.Bosno/rtvbpk