Delegacija NATO štaba u posjeti BPK Goražde

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde danas je boravila delegacija NATO štaba u Sarajevu i Oružanih snaga BIH. Pored posjete 3. pješadijskom bataljonu 4. pješadijske brigade u kasarni Kosova, upriličen je i susret sa zvaničnicima BPK i grada Goražda.

Kako je kazao brigadir Morten Henriksen zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu, jedan od ciljeva posjete ovom dijelu BiH je upoznavanje sa aktivnostima NATO štaba u BiH ali i saradnja vojnih i civilnih struktura

„ Ja kao zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo želio sam informirati vojnike, pripadnike ove jedinice o aktivnostima NATO štaba, te takođe se upoznati o saradnji između lokalnih civilnih institucija i Oružanih snaga  BiH. Bilo mi je zadovoljstvo upoznati se i sa lokalnim zvaničnicima i od njih saznati više o saradnji koja se ostvaruje sa OS BiH, kako to sve funkcionira. Imali smo jednu otvorenu diskusiju u okviru koje sam mogao čuti da se ostvaruj istinski dobra saradanja“ – kazao je Henriksen

Tokom susreta sa goraždanskim zvaničnicima istaknuta je izuzetno dobra saradnja koju BPK i lokalne zajednice u njegovom sastavu imaju sa vojnim strukturama, ali i pitanja koja se tiču Oružanih snaga BiH.

„ Riječ je o neperspektivnoj vojnoj imovini i objektima za kojima postoji potreba i zahtjev lokalnih zajednica da se stave u upotrebu. I ova posjeta još jednom je potvrdila izuzetno dobru saradnju i uvažavanje vojnih i civilnih struktura što je, na kraju krajeva, slika i ogledalo jedne države, i to je po meni najveći značaj sastanka uz  potrebu da najavimo buduću saradnju. Znamo da OS BiH u BPK dosta rade na terenu. Ovih dana se završava sanacija 30 km lokalnih puteva u ruralnim područjima prije svega grada Goražda. Oružane snage uključene i u druge projekte koje mi implementiramo na nekim memorijalnim kompleksima i slično. Očekujemo je i ubuduće jer svi mi težimo EU intergacijama  i NATO savezu, što je i u BPK još jednom istaknuto kao neka potreba ili cilj“ – kazao je Emir Oković premijer BPK Goražde

Delegacija NATO štaba u Sarajevu i Oružanih snaga BIH boravak BPK Goražde između ostalog, iskoristila je i za posjetu proizvodnim pogodnima u oblasti namjenske industrije.

E.Geca/rtvbpk