Riječ Po Riječ 22.11.2018. Tema: Funkcionisanje lokalnih zajednica u BPK – Foča u FBiH i Ustikolina u FBiH