Misija OSCE-a u BiH podržala konferenciju o turizmu u Gornjodrinskoj regiji

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s gradom Goražde i opštinama Foča, Rudo i Višegrad, organizovala je 27. novembra 2018. godine u Goraždu konferenciju o jačanju saradnje lokalnih zajednica u oblasti turizma.

Konferencija, koja je okupila preko 30 predstavnika kantonalnih institucija, opština, nadležnih ministarstava i turističkih agencija, bila je prilika za diskusiju o važnosti partnerstva javnog i privatnog sektora u lokalnim zajednicama s ciljem povećanja konkurentnosti regionalnog turizma.

Na konferenciji je također predstavljen novi turistički vodič pod nazivom „Doživi dolinu Drine“, koji predstavlja zajedničku turističku ponudu Foče, Goražda, Višegrada i Rudog.

„Gornjodrinska regija, koja se već dugi niz godina bori sa ekonomskim poteškoćama, ima izvanredan potencijal u oblasti turizma u formi prirodnih ljepota i kulturnog naslijeđa“, istakao je Marek Kubiček, šef Terenskog ureda Foča Misije OSCE-a u BiH. „Nažalost, ovaj potencijal se ne koristi dovoljno, najvećim dijelom zbog nepostojanja mehanizma regionalne saradnje“.

Kao odgovor na ovu situaciju, Terenski ured Foča Misije OSCE-a u BiH pokrenuo je, početkom ove godine, regionalnu međuentitetsku saradnju koja je okupila predstavnike odabranih opština. Turistički vodič koji je predstavljen danas, je prvi konkretan rezultate ove saradnje.

„Nadamo se da će ovo partnerstvo vremenom jačati i biti pokretačka snaga budućeg prosperiteta ove regije“, dodao je Kubiček.