U Goraždu godišnji sastanak Saradničke mreže za podršku stranim invstitorima u BiH

Agencija za unaprijeđenje stranih investicija u BIH (FIPA) i Svjetska banka danas su u Goraždu organizirali godišnji sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH. Na sastanku su analizirani rezultati zajedničkog rada u ovoj te precizirane smjernice za narednu godinu.

Direktor Agencije za unaprijeđenje stranih investicija u BIH Gordan Milinić podsjetio je da FIPA preuzima investitora od prvog koraka u BiH, pomaže u osnivanju kompanije i dalje prati njegov rad. Naglasio je da značaju ulogu u tome ima Saradnička mreža koju čine predstavnici ministarstava  na nivou države, entiteta i kantona te općinskih i gradskih nadležnih organa, koji se stavljaju investitorima na raspolaganje.

„ Saradnička mreža je izuzetno značajna, da se investitor ni u jednom momentu ne osjeća usamljenim i da uvijek ima pomoć u odvijanju svojih aktivnosti. Mi svake godine sačinjavamo detaljan izvještaj o problemima koji prate strane investitore, tražimo od Savjeta ministra BiH da se usvoje prijedlozi i izmjene zakona te sve ostale mjere koje su potrebne“ – kazao je Milinić.

U skladu sa aktivnostima Saradničke mreže, predstavnici partnerskih institucija zajedno sa predstavnicima Agencije za unaprijeđenje stranih investicija u BIH i tokom ove godine su nastavili sa posjetama kompanijama sa učešćem stranog kapitala. Cilj je da se u direktnim razgovorima sa stranim investitorima identifikuju uslovi investiranja, ostvareni poslovni rezultati ali i problemi sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju u našoj zemlji

„ Ove godine mi smo predložili oko 50 mjera koje moramo poduzeti da imamo više stranih investicija. Posebno je značajan ovaj program odnosno postinvesticiona briga o stranim investitorima, jer oni, ukoliko su zadovoljni uslovima poslovanja, ponovo ulažu. Mi smo u ukupnim investicijama prošle godine u iznosu od 777 miliona KM, imali oko 60 posto reinvesticija sadašnjih investitora“- precizirao je.

Direktor FIPE naglašava da nadležni organi uvažavaju prijedloge koji će doprinijeti olakšanju poslovanja investitorima te da se u prosjeku oko 30 posto predloženih mjera provede u veoma kratkom roku. No  ističe da postoji još mnogo koje još treba otkloniti, s ciljem privlačenja investicija.

„ Nastojimo eliminisati sporost u registraciji kompanija, izdavanju raznih dozvola. Recimo, sa građevinskom dozvolom mi smo na dnu svjetske ljestvice. U Srbiji se ona izdaje za šest dana, dok u BiH  prosjeku za 190 dana i po tome vidimo koliko zaostajemo. Doduše, ima lokalnih zajednica u kojima se stvari brže riješavaju, jer, pored državnih, entitetskih i kantonalnih organa, dosta toga zavisi od lokalnih“ – ističe Milinić dodajući da se, što se tiče investicija, Goražde nalazi u vrhu ljetstvice.

„ Mi smo jako zadovoljni investicijama u Goraždu i gradska administracija je veoma angažovana. Željeli bi smo da se i u drugim općinama dostigne nivo Goražda, i bit ćemo sretni kada se to desi“ – kazao je direktor Agencije za unaprijeđenje stranih investicija u BIH.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović koji je bio domaćin sastanka ocijenio je da Goražde jeste primjer privlačenja investicija

„ Uz BFC certifikat o povoljnom poslovnom okruženju i druga priznanja koja smo dobili, ipak još uvije nismo zadovoljni, dok god imamo mladih ljudi na evidencij nezaposlenih. Ovih dana uspjeli smo privući firmu iz Austrije koja će početkom naredne godine otvoriti nova radna mjesta u proizvodnji i preradi plastike. Mi ćemo kao grad nastojati sačuvati ugled zajedno sa našim privrednicima i vrijednim radnicima, a dministracija nikada neće zakazati „ – kazao je Ramović.

Pored analize rada i razmjene iskustava u ovoj godini, na današnjem sastanku bilo je riječi i o jačanju Saradničke mreže te izradi plana rada postinvesticione podrške investitorima u 2019. Godini.

E.Geca/rtvbpk