Podignuta optužnica za zločin protiv čovječnosti na području Foče

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Dragoljuba Kunarca zvanog „Žaga“ i „Dragan“, rođenog 1960. godine u Foči, državljanina BiH, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora po presudi MKSJ-a.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u BiH, u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na području Foče, postupajući suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe ženevskih konvencija.

Optuženi se tereti da je, u svojstvu komandira specijalne jedinice VRS zv. „Žaga“, zajedno sa drugim uniformisanim i naoružanim pripadnicima „Žagine“ jedinice, 27. i 28. jula 1992. godine, s područja sela i zaselaka Kobilja Ravan, Luke i Falovići – Podpeće,  u okviru progona učestvovao u ubistvima najmanje šest osoba, te mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i deportaciji civilnog stanovništva bošnjačke nacinalnosti.

Prilikom tog napada na civile bošnjačke nacionalnosti, optuženi se tereti i da je sudjelovao u paljenju kuća i imovine.

Optuženi se tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati pozivanjem 45 svjedoka i prilaganjem oko 205 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

 

Fena