Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela 172.redovnu sjednicu

Na sjednici je razmatran Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu, koji je nakon primjedbi i sugestija iz resornih ministarstava, vraćen Ministarstvu za finansijena doradu.

Vlada će se o ovom dokumentu, kao i o Zakonu o izvršenju Budžeta BPK za 2019.godinu, izjasniti u nastavku sjednice koji je zakazana za srijedu, 12.decembra.

Pod tekućim pitanjima, Vlada je donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvene peleti za zagrijavanje objekata Bosansko-podrinjskog kantona, te imenovala svoje predstavnike u Komisiju za provođenje  Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca po javnom pozivu koji je objavljen danas.