Ministarstvo zdravstva : Još uvjek nije formiran Zdravstveni savjet na području BPK Goražde

I pored niza nastojanja Ministarstva zdravstva, u prvom redu zbog nezainteresovanosti građana, na području našeg kantona još uvjek nije formiran Zdravstveni savjet. I pored javnog poziva, za rad u savjetu, koji broji 8 članova, prijavile su se samo dvije osobe. Cilj formiranja zdravstvenog savjeta, a što je i obaveza ministarstva, koja proizilazi iz zakona  u prvom redu, svojim radom trebalo bi da doprinese unaprijeđenju zdravstva na području našeg Kantona.

Po riječima ministrice zdravstva Sabire Bešlija, Javni poziv za formiranje Zdravstvenog savjeta upućen je još u junu ove godine.

„Nažalost od tada pa do danas pristigle su samo dvije prijave, tako da je komisija donijela odluku da poništi ovaj poziv. Šta je stvarni razlog, u prvom redu nezainteresovanosti građana za učešće u radu ovog tijela, koje treba da bude spona između ministarstva i zdravstvenih ustanova, kako bi se unaprijedio zdravstveni sistem, ja stvarno nemam odgovor“, kazala je ministrica Bešlija, te nagalasila da će se u narednom periodu nastojati animirati građani, kako bi u pravom smislu te riječi i na području našeg kantona zaživo Zdravstveni savjet.

Takođe je pojasnila da je Zakonom  precizirano da u radu Zdravstvenog svajeta, učestvuju istaknuti članovi društva, predstavnici udruženja, medicinskih radnika ali i sami građani, odnosno pacijenti, jer je cilj njegovog formiranju u prvom redu poboljšanje stanja u zdravstvu, a  naročito u pogledu ostvarivanja prava pacijenata.