Riječ po Riječ 13.12.2018. Tema: Konstituisanje vlasti u BPK