Džihanić: Rebalansom budžet BPK-a umanjen za oko četiri miliona KM

Budžet Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde za 2018. godinu čije je izmjene i dopune danas usvojila kantonalna Vlada, manji je za oko četiri miliona KM u odnosu na usvojeni budžet za ovu godinu“ – potvrdio je Feni ministar finansija BPK Nudžeim Džihanić.

On je kazao da je Vlada u više navrata raspravljala o rebalansu budžeta za ovu godinu, te da je danas usvojeni prijedlog, rezultat onoga što je u tom procesu usaglašeno i dogovoreno. Po njegovim riječima, glavni cilj bio je da se, uzimajući u obzir priliv sredstava u budžetu, ona rasporede na prioritetne aktivnosti i projekte koji su započeti ili završeni u ovoj godini.

„Iznos izmjena i dopuna budžeta na prihodovnoj i na rashodovnoj strani strani je 36.972.796,00 KM i manji je za oko 4 miliona  KM u odnosu na onaj budžet koji je Skupština usvojila za 2018. godinu, sa svim primicima i neplaniranim donacijama, koji je na kraju iznosio 40.460.198,00 na prihodovnoj i 40.960.198,00 KM na rashodovnoj strani – kazao je Džihanić.

On je ocijenio da bi, kako se ne bi stvarao dodatni deficit u budžetu, bilo dobro da se rebalans usvoji što prije.

„U suprotnom ćemo imati veliki problem. Ako se ne usvoje izmjene i dopune budžeta, stvorili bismo deficit još za oko 3,5 do 4  miliona KM – upozorio je on.

Uz prijedlog izmjena i dopuna budžeta za ovu godinu, u skupštinsku procedurtu upućen je i Nacrt budžeta BPK Goražde za 2019. godinu, prijedlog odluke o privremenom finansiranju BPK, kao i Nacrt zakona o izvršenju budžeta BPK za 2019. godinu.

Po riječima Džihanića, pri izradi budžeta za narednu godinu vodilja ministarstvu finansija uglavnom je bila projekcija Federalnog ministarstva finansija vezano za poreze i ostale neporezne prihode.

„Također, projekcija našeg ministarstva bazira se u odnosu na izvršenje iz prethodnih godina, ono što je moguće i koliko je moguće i koji su iznosi koji se mogu isfinansirati. Znamo da je pred nama vrlo teška godina, da grant sredstva s nivoa federalnog budžeta koja su bila očekivana za 2018. godinu nisu ispoštovana u predviđenom iznosu, znači prepolovljena su, tako da smo se vodili svim tim pretpostavkama i sklopili jedan nacrt budžeta koji je upućen ka Vladi. On je danas razmatran i usvojen u iznosu od 39.415.596,00 KM na prihodovnoj i 39.915.596,00 KM na rashodovnoj strani – kazao je Džihanić uz pojašnjenje  da se razlika od 500.000,00 KM odnosi na obavezu pokrića deficita iz prethodnog perioda.

Dodao je da je  budžetom za narednu godinu planiran i blagi porast plaća budžetskih korisnika kroz povećanje osnovice sa 371 KM na 380 KM te da će iznos tekućih transfera lokalnim zajednicama u sastavu BPK Goražde ostati na istom nivou kao u 2018. godini.

„Ovakvim povećanjem plaća na godišnjem nivou, nastojat će se postići planirano usklađivanje plaća kako bi ono dostiglo nivo drugih kantona i Federacije. U budžetu je planiran grant s federalnog nivoa u iznosu od 3 miliona KM što je po nama realno očekivati, a obzirom da su generalno povećani i prihodi od indirektnih poreza u Federaciji, naš kanton će osjetit i blago povećanje tih poreza“ istakao je resorni ministar BPK-a.