Izvještaj civilne zaštite BPK Goražde

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, za vrijeme vikenda  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  Grada Goražda za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće:

Visina snijega koji je padao preko vikenda u nižim dijelovima iznosi oko 10 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi 40 cm. Svi važniji putni pravci su prohodni. Padom temperature sa Nedjelje na Ponedjeljak došlo je do stvaranja poledice na određenim dijelovima kolovoza što usporava odvijanje saobraćaja. Takođe na pješačkim površinama utabani snijeg se pretvorio u poledicu te predstavlja probleme pri kretanju pješaka.

Druge   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH za vrijeme vikenda  zabilježeno je slijedeće:

Snijeg  koji je padao proteklih dana nije prouzrokovao veće probleme. Saobraćaj se odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozu.

Autobusi koji se obračaju na pravcu  Goražde – Prača  i Sarajevo krenuli su na vrijeme bez kašnjenja. Lokalni putevi se čiste po prioritetima. Visina snijega iznosi oko 30 cm u urbanom dijelu općine dok u višim predjelima iznosi i do 50 cm.

Druge  pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH . za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće:

Na osnovu informacija prikupljenih u posljednjih 72 sata na području općine Foča zabilježena je pojava novih sniježnih padavina tako da je ukupna visina snijega u pojedinim dijelovima Općine dostigla visinu oko 50 cm. Nove sniježne padavine nisu uticale na prohodnost magistralnih puteva na području Općine, međutim postoje problemi u čišćenju lokalnih (nekategorisanih) putnih pravaca. Najteže stanje je u Mjesnoj zajednici Jabuka gdje je i visina snijega najveća. Očekujemo da će Goraždeputevi d.d. Goražde, nakon okončanja čišćenja magistralnog puta M-18.1.

biti angažovane i na području ove mjesne zajednice. U drugim mjesnim zajednicama stanje je nešto povoljnije obzirom da je i visina snijega niža i kreće se oko 20 cm.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće: Dana 14.12.2018.godine u 07,30 sati u ulici 31.Drinske brigade – Grad Goražde, dogodila se saobraćajna nezgoda, sa materijalnom štetom, bez povrijeđenih lica.

Dana 14.12.2018.godine u 08,50 sati u ulici Zaima Imamovića – Grad Goražde, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice- suvozač zadobilo tjelesne povrede, a istoj je ukazana ljekarska pomoć u Urgentnom centru Kantonalne bolnice Goražde, gdje se dežurni doktor  nije izjasnio o stepenu povreda

Druge   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde za vrijeme vikenda primljeno je 77 pacijenata. Devet  pacijenata  je  zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije su prohodni.