Izvještaj Civilne zaštite BPK Goražde

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda u posljednja 24 nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

zbog ugaženog snijega saobraćaj se odvija otežano i usporeno. Ekipe zimske službe posipaju abrazivni materijal po saobraćajnicama.

Autobusi koji se obračaju Goražde-Prača i Sarajevo krenuli su na vrijeme. Lokalni putevi se čiste po prioritetima. Visina snijega u nižem dijelu Općine iznosi oko 30 cm dok u višim predjelima iznosi i do 50 cm.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

na području općine Foča u FBIH nastavljene su aktivnosti na uklanjanju snijega sa saobraćajnica i lokalnih puteva, te se može konstatovati da je u odnosu na prethodno izvještavanje situacija dodatno unaprjeđena. Izvršeno je čišćenje najprioritetnijih dionica, te se u toku dana očekuje nastavak započetih aktivnosti.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene   pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata  primljeno  je 34  pacijenta. Sedam  pacijenata je  zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije su prohodni.