Građani koji se odluče za aktivizam kroz novinarstvo mogu konkurisati za nepovratna sredstva

OTVORENA MREŽA kao partner Centra za promociju civinog društva u realizaciji projekta Jačanja profesionalnih medija u BiH (IMEP), iza kog stoji misija USAID-a u BiH, poziva sve zainteresovane na radionicu za građane-novinare koja će biti upriličena u Goraždu u četvrtak, 20. decembra u 17 sati u prostorijama Udruženja ALDI (ulica Panorama bb).

Teme ove radionice biće: model građana–novinara, kreiranje i objavljivanju sadržaja za IMEP.ba, prezentiranje New Voices grantova koji su predviđeni u iznosima od 2.000 do 5.000 dolara, a razgovaraćemo o novinarstvu, o razlici između izvještavanja i pisanja na društvenim mrežama, o tome šta bi mogla biti tema iz lokalne ili šire zajednice.

Svi su dobrodošli!

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Almira Čehajića Batka (061789312) i Rubinu Čengić (061337019) ili putem e-mail-adresa almir.cehajic(at)otvorenamreza.ba i rubina.cengic(at)otvorenamreza.ba

 

IMEP je petogodišnji USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH. Realizuju ga CPCD i OM.