Riječ po Riječ 20.12.2018. Tema: Gradska uprava Goražde – rezime godine