Potpisan sporazum o nastavku saradnje s World Vision-om u 2019. godini

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga danas je objavio da je u prostorijama resornog ministarstva potpisan sporazum kojim je osiguran nastavak saradnje sa organizacijom World Vision na projektima koji imaju za cilj poboljšaje uslova za rad škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

On je iskazao iskreno zadovoljstvo zbog toga što je World Vision sa svojim aktivnostima već duži niz godina prisutan u Bosansko-podrinjskom kantonu, kao i činjenicom da će se u narednoj godini, kroz saradnju s Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, osigurati sredstva za projekte u obrazovanju.

 

– Radi se o ukupnom iznosu od 64.000,00 KM, gdje će se 32.000,00 KM obezbijediti u budžetima škola, a ostale 32.000,00 KM će obezbijediti organizacija World Vision. Nakon 10 godina uspješne i dobru saradnje, tokom koje smo rješavali konkretne stvari u školama, radujem se što ćemo u narednom periodu zajednički učestvovati i doprinositi poboljšanju uslova u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona – pojasnio je ministar.

 

U ovom periodu, kako je istaknuto, postignuti su vidljivi rezultati kada je riječ o uslovima za odvijanje nastavnog procesa u školama.

 

– Praksa koja je bila prisutna do sada jeste da su u odabiru projekata i prioriteta kada je u pitanju rješavanje problema u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona učestvovali i sami učenici i uposlenici – kazao je ministar Damir Žuga.

 

U skladu s potpisanim sporazumom, sredstva za projekte obezbijedit će se do kraja marta 2019. godine kako bi se nesmetano pristupilo realizaciji planiranih aktivnosti.