Novogodišnji bazar

U Osnovnoj školi “Fahrudin Fahro Baščelija” održan je tradicionalni novogodišni bazar. Po uzoru na prethodne, I ove godine učenici I nastavnici škole izložili su brojne raznovrsne rukotvorine koje su sami izradili, a bazaar je izazvao veliko interesovanje posjetilaca.

Direktorica škole Jasmina Djana ističe da je riječ o četvrtom po redu novogodišnjem bazaru

“ Uvijek ga pripremaju svi učenici škole, od prvog do devetog razreda, zatim djeca iz Odjeljenja sa intelektualnim poteškoćama I kombinovanim smetnjama, djeca iz produženog boravka, svi naši nastavnici I uposlenici, te menaždment škole koji je tu sa logističkom podrškom. Učenici zaista svaki put pokažu kreativnost I inovativnost. Prijatno smo iznenađeni interesovanjem I posjetom bazaru svake godine” – kazala je Djana.

Organizacijom bazara kod učenika se nastoji podstaći I poduzetnički duh.  Prodajom proizvoda na bazaru prikupljeno je 5.526,00 KM, a gdje će sredstva biti utrošena, odlučit će učenici u saradnji sa nastavnicima, roditeljima I menadžmentom škole.

“ Učenici trebaju sa svojim odjeljenskim starješinama da odrede prioritete, po tri prioriteta iz svakog odjeljenja. Zatim ćemo mi sa Vijećem učenika zajedno sve te prijedloge razmotriti I zajedno odlučiti šta je to najvažnije u što ćemo uložiti novac. Prošle godine renovirana su dva kabineta u prizemlju škole. Sufinansiranjem sredstvima sa bazara I uz podršku kantonalne Vlade, u taj projekat uloženo je oko 15.000 KM” – kazala je direktorica OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”.