Usvojena Odluka o privremenom finansiranju kantona za prva tri mjeseca

Poslanici Građanskog bloka na današnjoj drugoj vanrednoj sjednici SKupštine Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde usvojili su Odluku o privremenom finansiranju BPK, za period januar – mart 2019. Godine u iznosu od oko 8 miliona KM, kao I Nacrt budžeta BPK za 2019. Godinu u iznosu od oko 36 miliona KM.

Odluka o privremenom finansiranju usvojena je uprkos činjenici da je Vlada BPK kao predlagač, na prethodnoj vanrednoj sjednici povukla svoj prijedlog. Građanski blok danas je ponudio svoj, koji je identičan, a poslanici opozicije koju čine SDA, Liberalna stranka I Stranka za BIH nisu glasali  po ovoj tačci, te su ponovo napustili zasjedanje, uz obrazloženje kako su usvojene odluke nezakonite.

Bez njihovog prisustva usvojene su Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine Zavoda zdravstvenog osiguranja I Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

“ Postojala je volja da se to danas učini jer je premijer BPK na prošloj sjednici povukao svoj prijedlog Odluke o privremenom finansiranju BPK, koristeći se svojim pravom kao predlagač” – kazala je Edita Velić poslanica DF-a, koja je po ovlaštenju Građanskog bloka I danas predsjedavala sjednicom.

U Građanskom bloku smatraju kako je I ova sjednica Skupštine BPK pokazala da SDA sa svojim koalicionim partnerima, teško prihvata činjenicu da je opozicija.

“ Poslanici SDA, LS I Stranke za BiH se ponašaju otprilike kao, kada oni nisu u vlasti I ne vode glavnu riječ, onda se ljute, a ko gubi, ima pravo da se ljuti” – izjavila je Velić.

Danas nije usvojen prijedlog da se prihvate ostavke ministara obrazovanja te finansija Damira Žuge I Nudžeima Džihanića koji su osvojili mandate u Skupštini te će on biti razmatran na narednoj sjednici.