Sa presa MUP-a BPK Goražde

Akcija suzbijanja prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava koju je MUP BPK Goražde pokrenu  početkom decembra dala je  dobre  rezultate,  rečeno je danas na press konferenciji.

“Zadovoljni smo  postignutim rezultatima  preventivne akcije na suzbijanju  upotrebe i prodaje pirotehničkih sredstava i mogu da kažem na osnovu svih naših statističkih podataka i podataka koje imamo sa terena da je ova naša akcija dala dobre rezultate. U  poređenju sa  predhodnim  godinama znatno je manji broj upotrebe pirotehničkih sredstava posebno kada su u pitanju maloljetna lica . Kada je u pitanju prodaja tih sredstava  gotova da ove godine nismo ni imali  „uličnu prodaju“. Sigurno, doprinos su dali i roditelji . Oni su svojim savjetima  i nadzorom nad djecom dali doprinos da imamo ovakvo stanje”, ističe  Emko Rizvanović, šef Ureda komesara policije, te dodaje  da nije evidentirana ni jedna povreda zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

U MUP Goražde danas su podsjetili da je ova oblast i zakonski uređena te da su za novlaštenu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava predviđene i određene novčane kazne u iznosu od 200,00 do 700,00 KM .