Preraspodjelom prihoda i rashoda omogućena prohodnost realizacije neophodnih budžetskih izdataka

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 10.vanrednoj sjednici donijela je Odluku o preraspodjeli prihoda i rashoda između budžetskih korisnika. Na taj način  je omogućena prohodnost realizacije budžetskih izdataka u vidu socijalne pomoći, neophodnih materijalnih troškova i prijevoza učenika, te dijela izdataka iz radno-pravnog statusa uposlenika.