Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Zbog ugaženog snijega saobraćaj se odvija otežano i usporeno posebno na regionalnom putu R-444  Bare, prevoju Hranjen i Kriva draga. Ekipe zimske službe su na terenu i posipaju abrazivni materijal po saobraćajnicama.

Autobusi koji se obračaju na relaciji Goražde-Prača i Sarajevo  krenuli su sa malim kašnjenjem. Lokalni putevi se čiste po prioritetima.

Visina snijega u nižim prijedelima općine iznosi oko 15 cm dok u višim prijedelima iznosi do 25 cm.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Došlo je do pojave novih sniježnih padavina koje nisu uvjetovale značajnije povećanje sniježnog pokrivača. Primjetno je da su temperature zraka, u odnosu na prethodni dan, niže za 3 do 4 ºC. Zbog ugaženog snijega i poledice i dalje je usporeno kretanje motornih vozila i pješaka.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 22 pacijenta. Pet pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije su prohodni.