Svi putni pravci u nadležnosti Direkcije za ceste BPK Goražde prohodni

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.Što se tiče općine  Pale u F BiH zbog ugaženog snijega saobraćaj se odvija otežano i usporeno posebno na regionalnom putu R-444  Bare, prevoju Hranjen i Kriva draga. Ekipe zimske službe su na terenu i posipaju abrazivni materijal po saobraćajnicama.

 Lokalni putevi se čiste po prioritetima.Visina snijega u nižim prijedelima općine iznosi oko 15 cm dok u višim prijedelima iznosi do 25 cm.Na području općine Foča u Fedderaciji došlo je do pojave novih sniježnih padavina koje nisu uvjetovale značajnije povećanje sniježnog pokrivača. Primjetno je da su temperature zraka, u odnosu na prethodni dan, niže za 3 do 4 ºC. Zbog ugaženog snijega i poledice i dalje je usporeno kretanje motornih vozila i pješaka.  Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 22 pacijenta. Pet pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja. I na kraju Iz Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  kazali su kako su svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije prohodni.