Vlada BPK dala saglasnost ministru, ma ko to bio: Ko će potpisati instrukcije o koeficijentima i platnim razredima u obrazovanju?

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na posljednjoj sjednici u 2018. godini usvojila je Zaključak kojim je dala saglasnost ministru za obrazovanje da potpiše Instrukcije o platnim razredima i koeficijentima uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju na području BPK, ali tek nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu, kada bi počela i njena primjena.

Stručna  savjetnica u ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Amira Borovac, pojasnila je Feni da je Vlada podržala prijedlog Instrukcija u identičnom obimu kakav je usaglašen između pregovaračkih timova Vlade i sindikata.

Po njenim riječima, instrukcije se najvećim dijelom odnose na usklađivanje platnih razreda

„ Instrukcija o platnim razredima i koeficijentima za osnovno obrazovanje sadrži 22 platna razreda i ona se, u odnosu na prethodnu instrukciju koja je donešena 2007. godine, razlikuje u broju platnih razreda, što je uzrokovano uvođenjem Bolonjskog sistema obrazovanja za nastavni kadar. Instrukcija za srednje obrazovanje sadrži 19 platnih razreda, što će u svakom slučaju smanjiti razliku između nastavnog kadra u osnovnom i srednjem obrazovanju“ – precizirala je Borovac.

Ona je dodala da su sredstva predviđena za implementaciju Instrukcija planirana u Nacrtu budžeta BPK Goražde za 2019. godinu.

Primjenu instrukcija sindikati su očekivali od prvog januara, upozoravajući da će u suprotnom, drugo polugodište označiti generalni štrajk uposlenih u obrazovanju.

Predsjednik Sindikata uposlenih u srednjem obrazovanju BPK  Eldin Isanović kazao je Feni  da su sve opcije i dalje otvorene.

„ Možemo reći da smo djelimično zadovoljni, obzirom da nisu ispoštovani rokovi koje je sindikat postavio. To i dalje ne znači da štrajka neće biti, ali o svim budućim koracima odlučit ćemo zajedno sa našim članstvom, jer nismo sigurni da će se budžet  usvojiti do 21. januara “ – kazao je Isanović.

U skladu sa zaključkom Vlade BPK Goražde instrukcije o platnim razredima i koeficijentima uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju  bit će potpisane nakon donošenja budžeta BPK za ovu godinu. Potpis će staviti budući ministar obrazovanja, obzirom da je dosadašnji Damir Žuga razriješen sa ove funkcije.