POTPISIVANJE SPORAZUMA ZA SANACIJU I IZGRADNJU 119 STAMBENIH JEDINICA

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u četvrtak, 10.01.2019. godine, u 11:00 sati, u Goraždu, u prostorijama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona (ul. 1. slavne višegradske brigade 2a), bit će upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji za četiri podprojekta koji će se na području BPK-a provoditi u okviru Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Sporazum će potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.sci. Edin Ramić sa premijerom BPK-a Goražde Emirom Okovićem i resornom kantonalnom ministricom Sabirom Bešlija, te gradonačelnikom Goražda Muhamedom Ramovićem.

Riječ je o implementaciji tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekat u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona, a čija ukupna vrijednost iznosi blizu 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta i dozvola te priključenja na infrastrukturu.

Sporazum obuhvata sanaciju 65 postojećih stambenih jedinica za 191 korisnika i izgradnju novog stambenog objekta sa 24 stambene jedinice u kojima će biti smješteno 49 korisnika. Također, podrazumijeva sanaciju postojećeg i izgradnju novog dijela objekta Staračkog doma u Goraždu, smještajnog kapaciteta za 80 korisnika sa pratećom infrastrukturom.