Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Novi snijeg koji je padao protekle noći nije prouzrokovao veće probleme.

Ekipe zimske operative su na terenu, rade na čišćenju i posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama.

Saobraćaj se odvija otežano i usporeno posebno na regionalnom putu R-448  Bare, prevoju Hranjena i Krive drage.

Visina novog snijega kreće se od 5 do 10 cm.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Najavljivane sniježne padavine su bile slabog intenziteta tako da je visina novog snijega oko 2-3 cm. Snijeg i dalje pada sa istim intenzitetom. Jutarnje temperature zraka imaju nešto više vrijednosti u odnosu na prethodni dan tako da je jutros u Ustikolini u 07,30 iznosila -4ºC.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 22 pacijenta. Dva pacijenta je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde,  svi putni pravci u nadležnosti ove direkcije su prohodni.