Goražde : Potpisivanje sporazuma za obnovu i izgradnju 119 stambenih jedinica

U Goraždu će danas, u organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, biti potpisan sporazum o saradnji za četiri podprojekta koji će se na području Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) provoditi u okviru Projekta CEB II – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Sporazum će potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić s premijerom BPK-a Goražde Emirom Okovićem i resornom kantonalnom ministricom Sabirom Bešlija, te gradonačelnikom Goražda Muhamedom Ramovićem.

Riječ je o implementaciji tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekat u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona, a čija ukupna vrijednost iznosi blizu 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta i dozvola te priključenja na infrastrukturu.

Sporazum obuhvata sanaciju 65 postojećih stambenih jedinica za 191 korisnika i izgradnju novog stambenog objekta sa 24 stambene jedinice u kojima će biti smješteno 49 korisnika. Također podrazumijeva sanaciju postojećeg i izgradnju novog dijela objekta Staračkog doma u Goraždu, smještajnog kapaciteta za 80 korisnika sa pratećom infrastrukturom, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.