Potpisan sporazum: Uskoro zatvaranje svih kolektivnih cenatara

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić,  premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Emir Oković, resorna kantonalna ministrica Sabira Bešlija i gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović,  danas su potpisali Sporazum o saradnji za četiri podprojekta koji će se na području ovog kantona provoditi u okviru Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Riječ je o implementaciji tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekat u vlasništvu BPK-a, a čija ukupna vrijednost iznosi blizu 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta, objekata i dozvola te priključenja na infrastrukturu.

Federalni ministar Edin Ramić istakao je da je ovo jedan u nizu projekata koje ministarstvo realizira u saradnji sa Vladom BPK i lokalnim zajednicama u njegovom sastavu.

„ Na ovaj način riješavamo 320 raseljenih osoba koje će biti smješetne u 119 stambenih jedinica. Jedan dio podrazumijeva izgradnju novih, a drugi dio sanaciju postojećih stambenih objekata. Uz projekte koje realizujemo u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH to je puno veći broj, odnosno 217 stambenih jedinica za 574 korisnika, tako da ukupna vrijednost projekata  koji se realizuju u okviru CEB II projekta na području BPK iznosi 8,5 miliona eura“ – kazao je Ramić.

Tokom potpisivanja sporazuma istaknuto je da  će na ovaj način biti zatvoreni svi kolektivni centri kroz implementaciju planirana tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekat u vlasništvu Bosanskopodrinjskog kantona.

„ Više od 20 godina ti ljudi su bez adekvatnog doma i drago nam je da je izuzetna saradnja urodila plodom. Sretni smo da će osobe iz najugroženijh kategorija konačno dobiti krov nad glavom. Kantonalno ministarstvo i Grad Goražde će pomoći onima koji nisu u stanju plaćati komunalne usluge“ – kazala je resorna ministrica BPK Sabira Bešlija.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović podjsetio je da je Goražde od 1992. Godine prihvatilo izbjeglice iz cijelog Podrinja, te da su se tokom svih protelklih godina za njih iznalazila alternativna stambena riješenja.

„ Sa ovim se definitivno gase svi kolektivni centri u Goraždu. Prije nekoliko dana  smo završili jednu zgradu u naselju Rasadnik, u toku su još tri kroz projekat CEB II i preostaje još da izgradimo petu zgradu u naselju Splavište. Balkan 2 je zgrada u kojoj su smještene izbjegle i raseljen osobe, zatim potkrovni stanovi u 10 zgrada u Titovoj ulici, čime ćemo riješiti stambeno pitanje za još 41 porodicu“ – kazao je Ramović.

Danas potpisanim sporazumom  planirana je i sanacija postojećeg i izgradnju novog dijela objekta Doma za stara i iznemogla lica u Goraždu.