Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite Goražde

 

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u posljednjih 24 sata  na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Snijeg koji je padao u toku jučerašnjeg dana i noći dostigao je visinu u nižim predjelima do 10 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi preko 60 cm. Svi važniji putni pravci su prohodni. Saobraćaj se odvija usporeno zbog snijega i leda na saobraćajnicama. Javno komunalno preduzeće „6 Mart“ vrši uklanjanje snijega na pješačkim površinama.

U cilju podizanja spremnosti za otklanjanje posljedica zbog novih nadolazećih padavina koje su predviđene, izvršena je kontrola vlastitih resursa i spremnost službi za održavanje putnih pravaca, izvršeno je upozoravanje pravnih i fizičkih lica na obavezu čišćenja prostora ispred vlastitih stambenih i poslovnih objekata.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Nove sniježne padavine nisu prouzrokovale veće probleme. Visina snijega u nižim predjelima iznosi do 30 cm,dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi do 60 cm.

Ekipe zimske operative su na terenu,rade na čišćenju i posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama.

Saobraćaj se odvija otežano i usporeno na svim putnim pravcima posebno u visinskim predjelima zbog poledice i snijega na kolovozu.Lokalni putevi se čiste po prioritetima.

Drugih  pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Snijeg koji je padao u toku jučerašnjeg dana nije prouzrokovao veće probleme na području općine Foča FBiH.Visina snijega u naselju Ustikolina je oko 10 cm, dok je u visinskim dijelovima Općine zbog jačeg inteziteta padavina visina snijega oko 50 cm. Po informacijama iz Goraždeputeva d.d. Goražde planinski prevoj Grebak je prohodan i ovaj put se intenzivno čisti. Ukupna visina snijega na ovom prevoju iznosi oko 50 cm.

Visina sniježnog pokrivača i eventualne potrebe stanovništva u smislu obezbjeđivanja zdravstvene zaštite ili nekih drugih egzistencijalnih potreba će usloviti dinamiku čišćenja lokalnih puteva.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 09.01.2019.godine u 21,50 sati dežurnoj službi Policijske stanice Goražde prijavljena je saobraćajna nezgoda, u ulici 31. Drinske Brigade, Grad Goražde, sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Na lice mjesta upućena je patrola policije Policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja Goražde koji su izvršili uviđaj.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 14 pacijenata. Tri pacijenta je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 je prohodan za saobraćaj,ekipe koje su zadužene za njegovo održavanje su na terenu i vrše čišćenje i posipanje abrozivnog materijala po kolovozu.