Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite

 

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Snijeg koji je padao u toku jučerašnjeg dana i noći dostigao je visinu u nižim dijelovima do 15 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi preko 70 cm, dok na pojedinim prevojima ima sniježnih nanosa i do 1 metra.

Firme zadužene za održavanje puteva su na terenu i vrše uklanjanje snijega sa saobraćajnica. Javno komunalno preduzeće „6 Mart“ vrši uklanjanje snijega na pješački površina. Magistralni i regionalni putevi su prohodni.

Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama.

Saobraćaj se odvija usporeno zbog snijega na saobraćajnicama.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Obilne sniježne padavine u toku jučerašnjeg dana i noći  prouzrokovale su ne mogućnost pristupa pojedinim selima na području općine Pale u FBIH. Radi se o selima: Vražalice, Čemernica, D Vinča, Petrovići, Brdarići, Datelji, Komrani, Revidol, Brojnići i Lunje.Navedena sela su naseljena uglavnom starim i bolesnim licima kojima je potrebna medicinska pomoć.To je bio razlog da Štab civilne zaštite i općinski  načelnik u 15,30 sati proglasi stanje prirodne nesreće za navedena sela.Naređeno je da se angažuje svo raspoloživo ljudstvo,mehanizacija,kako bi se pomoglo svim ugroženim ljudima i materijalnim dobrima u navedenim selima.

Snijeg koji konstantno pada stvara dodatne probleme u ovoj lokalnoj zajednici.

Magistralni put M-5 se svakodnevno čisti i posipa abrazivnim materijalom i prohodan je za saobraćaj. Regionalni put R-448 Hrenovica –Goražde se čisti i prohodan je, ali se saobraćaj odvija otežano posebno preko Bara, prevoja Hranjena i Krive Drage.

Obzirom da je proglašeno stanje prirodne nesreće u pojedinim mjestima Općine, u toku dana krenuće se u deblokadu putnih pravaca za sela: Vražalice, Čemernica, D Vinča, Petrovići, Brdarići, Datelji, Komrani, Revidol, Brojnići i Lunje.

Snadbjevanjem električnom energijom i PTT mrežom je uredno.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zabilježene su nove sniježne padavine na podrućju ove lokalne zajednice.

U mjesnoj zajednici Jabuka visina snijega kreće se 30 cm, dok  se u visinskim predjelima kreće do 70 cm i to u selima: Božanovići, Smjeća, Mazlina i Kozarevići. Telefonske veze sa ovim selima su u prekidu.   Starosna struktura povratnika koji žive u ovim selima je nepovoljna, jer dominiraju starije osobe.

Visini snijega u Mjesnim zajednicama Cvilin i Ustikolina kreće se u rasponu od 15 – 25 cm.

Na osnovu informacija iz Goraždeputeva d.d. Goražde magistralni put M-18.1. Ustikolina – Trnovo je prohodan, ali čišćenje otežava visina sniježnog pokrivača od prevoja Grebak prema Delijašima i Trnovu gdje je visina snijega na pojedinim dionica oko 100 cm. U toku prethodnog dana građevinska mehanizacoja JKP“Ušće“ Foča-Ustikolina i „Baša“d.o.o. Ustikolina izvršile su čišćenje saobraćajnica u centralnom dijelu Općine i put prema mjestu Filipovići. U toku dana planiran je odlazak predstavnika službi za upravu Općine Foča na područje Mjesne zajednice Jabuka kako bi se na licu mjesta sagladalo trenutno stanje i poduzele najneophodnije aktivnosti i mjere na normalizaciji stanja.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 10.01.2019.godine u 16,00 sati dežurnoj službi Policijske stanice Goražde prijavljena je saobraćajna nezgoda, u ulici 31. Drinske Brigade, Grad Goražde, sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Na lice mjesta upućena je patrola policije Policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja Goražde koji su izvršili uviđaj.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 22 pacijenta. Šest pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 je prohodan za saobraćaj,ekipe koje su zadužene za njegovo održavanje su na terenu i vrše čišćenje i posipanje abrozivnog materijala po kolovozu.