Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite Goražde

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  Grada Goražda,  za vrijeme vikenda  zabilježeno je slijedeće: snijeg koji je padao u toku noći  nije prouzrokovao veće probleme. Saobraćaj se odvija  otežano i usporeno. Svi važniji putni pravci na području Grada Goražda su prohodni.

Druge pojave i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabiljažene .

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće: u toku vikenda izvršena je deblokada puta za sela Brdariće i Donju i Gornju Ćemernicu. Putni pravci za Goražde i Sarajevo su prohodni.  Saobraćaj se odvija otežano i usporeno posebno u visinskim predjelima Bara, Hranjena i Krive Drage. Od ranih jutarnjih sati ponovo je poćeo da pada snijeg jačeg inteziteta. Visina novog snijega u Prači iznosi oko 5 cm dok je u višim predjelima mnogo veći.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, za vrijeme vikenda  zabilježeno je slijedeće:

Nakon što je izvršen obilazak područja Mjesne zajednice Jabuka ustanovljeno je da visina snijega niža u odnosu na visinu koja je navedena u posljednjim izvještajima, tako da je u većem dijelu ove mjesne zajednice snijeg dostigao visinu između 15 – 20 cm, a da je u selima oko prevoja Grebak manja od 50 cm. Izvršene su konsultacije sa predsjednikom Savjeta MZ. Jabuka i dogovorene konkretne aktivnosti, posebno u kontekstu pružanja zdravstvene zaštite za osobe koje imaju zdravstvenih problema, isporuku lijekova i hrane.

Obzirom da su najavljene nove sniježne padavine zaključeno je da se čišćenje snijega organizira po potrebi i prema selima gdje bude eventualnih poziva za pomoć. Goraždeputevi d.d. Goražde uredno čiste magistralni put M – 18.1. Ustikolina –Grebak-Trnovo i saobraćaj se odvija bez većih problema, uz poštivanje propisa koji nalažu obavezu posjedovanja adekvatne zimske opreme.

Druge pojave i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće: dana 11.01.2019.godine u 16,40 sati u naselju Podhranjen (Grad Goražde), dogodila se saobraćajna nezgoda obaranje pješaka. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK  Goražde koji su izvršili uviđaj.  Navedeno lice – pješak prevežen je do Kantonalne bolnice Goražde gdje nisu ustanovljene vidne povrede, te se dežurni ljekar nije izjasnio o stepenu povreda a isti je zadržan na daljem posmatranju

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde za vrijeme vikenda primljeno je 100 pacijenata. Šest pacijenata je zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 je prohodan za saobraćaj, ekipe koje su zadužene za njegovo održavanje su na terenu i vrše čišćenje i posipanje abrozivnog materijala po kolovozu.