Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite Goražde

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće: snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana nije prouzrokovao veće probleme. Juče u popodnevnim satima izvršeno je deblokiranje puta za selo Vražalice. Magistralni i regionalni putevi se čiste i posipaju abrazivnim materijalom. Saobraćaj se odvija usporeno posebno u visinskim predjelima Bara, Hranjenja i Krive Drage. Snadbjevanjem električnom energijom i PTT mrežom je uredno.

Juče u 12.00 sati održana je sjednica  općinskog štaba civilne zaštite Pale u FBIH i dogovoreni su konkretni zadaci za naredni period.  Dat je nalog nadležnim firmama da se tokom dana očiste lokalni putevi za Vinču i Komrane.

Druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 27 pacijenata. Četiri pacijenta je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 je prohodan za saobraćaj,ekipe koje su zadužene za njegovo održavanje su na terenu i vrše čišćenje i posipanje abrozivnog materijala po kolovozu.