Riječ po riiječ 17.1.2019. Tema: Projekat dijaliznog centra u Goraždu