U toku pripremni radovi za tunel Hranjen koji će skratiti put od Goražda do Sarajeva

U Općini Pale u Federaciji BiH u toku su pripremni radovi za probijanje tunela “Hranjen”, kao dijela buduće brze ceste koja će Goražde povezati sa Sarajevom.

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Emir Oković koji je zajedno sa načelnikom Općine Pale u FBiH obišao ovaj lokalitet, istakao je da uprkos lošim vremenskim uslovima, radovi na osiguranju potrebne infrastrukture teku planiranom dinamikom, I u skladu sa ugovorom koji je zaključen sa firmom “Euroasfalt” iz Sarajeva kao izvođačem radova.

Trenutno je u toku izgradnja pristupnog puta do mjesta gdje bi se trebalo započeti sa probijanjem tunela,  po riječima Okovića, obimni  pripremni radovi podrazumijevaju postavljanje betonske baze i ostale pripreme za izgradnju.

“ Ohrabruje nas činjenica da i pored vremenskih okolnosti kakve jesu, izvođač radova ne stoji i čini ono što se može kako bi u predviđenom terminu došlo do glavnih radova, a to je do iskopa samog portala tunela. Konkretni radovi mogu se očekivati sa poboljšanjem vremenskih prilika, odnosno u rano  proljeće. Do tada je potrebno  obezbijediti svu infrastrukturu, napraviti pristupne puteve preko rijeke Prače i do samog ulaza u portal” – kazao je Oković.

Dodao je da je BPK Goražde  stvorio  sve  formalne pretpostavke te izdao  potrebne saglasnosti.

“ U toku je izdavanje rješenja iz oblasti Zakona o šumama, tako da smo apsolutno zadovoljni i dinamikom i svim onim što vidimo na terenu.Kada je riječ o eksproprijaciji, u prvoj fazi nema prevelikih zahtijeva, jer je ekspropijacija vezana za ulazne portale i to se odvija planiranom dinamikom. Ugovor je zaključen po principu „projektuj I gradi“ i to je faktički obaveza izvođača i samog investitora JP „Autoceste“ – istakao je premijer BPK Goražde.

Načelnik Općine Pale u FBiH Asim Zec istakao je da I lokalna zajednica nastoji ispuniti svoj dio obaveza.

„  Izuzetno dobro sarađujemo  sa predstavnicima firme „Euroasfalt“. Smatram da maksimalno izlazimo u susret da bi pripremne radnje bile završene i da bi se sa početkom proljeća krenulo sa aktivnostima na izgradnji samog portala ulaza u tunel.  Mislim da će to biti ispoštovano, nema zastoja, sve funkcioniše, radi se i oko trafo-stanice, mreže, prijelaza preko rijeke, izdavanja urbanističke dozvole. Sve je u toku i firma koja je dobila posao neće zbog nas niti jednog momneta imati problema da izvodi svoje radove“- kazao je načelnik Općine Pale u FBiH

Sporazum o izgradnji tunela “Hranjen” potpisan je u septembru prošle godine. Vrijednost radova povjerenih preduzeću “Euro-Asfalt” iznosi oko 81 milion KM sa PDV-om. Od toga je 70 miliona KM osigurano iz dobiti BH Telecoma, dok su ostatak sredstva JP “Autoceste” FBiH. Radovi u okviru LOT 1 podrazumijevaju probijanje tunela I izgradu primarne pregrade. Rok za izgradnju tunela je 36 mjeseci,

Premijer BPK Goražde podsjeća da su uporedo s tim vođene I aktivnosti oko obezbjeđenja dodatnih sredstava, kako bi bila zaokružena finansijska konstrukcija za kompletnu dionicu brze ceste.

“ OPEC-ov Fond za međunarodni razvoj (OFID) iskazao je spremnost za finansiranje ovog projekta kroz povoljna kreditna sredstva u iznosu od oko 100 miliona KM. Sada je sve do države I FBiH koji trebaju provesti uobičajenu proceduru oko međunarodnih kredita.  LOT 2 podrazumijeva izgradnju trase i kompletiranja sekundarne obloge tunela” – podjsetio je Oković.

Izgradnjom brze ceste Goražde – Sarajevo cestovna udaljenost između dva grada biće smanjena sa sadašnjih 95,6 na 56 kilometara, a umjesto sat i po vožnja će trajati 45 minuta.