BPK Goražde po prvi put zabilježio pad izvoza a porast uvoza u odnosu na ranije godine

U prošloj 2018 godini BPK Goražde po prvi put zabilježio je pad izvoza a porast uvoza u odnosu na ranije godine.No prema svim pokazateljima još uvijek je Goražde prvo u BiH po ostvarenom platnom suficitu od oko 135 posto.

Tokom 2018. godine država BiH izvezla je više roba i usluga za 7,67 % u odnosu na 2017. godinu a pozitivan trend zabilježila je i Federacija BiH koja je ostavrila povećanje za 9,06 %. No s druge strane zabilježeno je i značajno povećanje uvoza roba i usluga u odnosu na 2017. godinu.Takav trend nije zaobišao ni BPK Goražde koji je po prvi put u zadnjih 10-tak godina zabilježio pad izvoza roba i usluga, tvrdi Dževad Terović predsjednik PK BPK Goražde

„U prošloj godini  na  području BPK-a  Goražde  uvezeno  je  roba  i  usluga  u  vrijednosti  od  130.951.000, KM  što  je  u  odnosu  na  isti  period  predhodne  godine  više  za  6.862.000,KM   ili  5,53 %.No i pored te činjenice BPK Goražde i dalje je medju tri ekonomske regije sa pozitivnim platnim bilansom“, ističe Terović.

U  2018. godini   izvoz  roba  i  usluga  po  glavi  stanovnika po posljednjem popisu iz 2013. godine na  nivou  Kantona  iznosio  je  7.232, KM što  predstavlja  najveći  izvoz  po  glavi  stanovnika  na  nivou  cijele  države. Prosjek  izvoza  po  glavi  stanovnika  na  nivou  F BiH  iznosi  3.392, KM  dok  je  isti  na  nivou  države  BiH  iznosio  3.233,00  KM.