Riječ po riječ 31.1.2019. Tema: Aktuelna politička situacija – retrospektiva