Izabrani delegati u Dom naroda PFBIH

Skupština BPK Goražde izabrala je četiri delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, što je bila jedina tačka dnevnog reda četvrtog vanrednog zasjedanja zakazanog na zahtjev 13 poslanika skupštinske većine koju predvode SDA, LS i SzBIH

Iz Kluba Bošnjaka izabran je Nijaz Musić (SDA) sa osam glasova.

Iz Kluba Hrvata izabran je Edim Fejzić (Goraždanska priča), iz Kluba Srba Daliborka Milović( LS) sa dva glasa, dok je iz reda Ostalih izabran Sejad Tatrin  sa dva glasa (Goraždanska priča).

Za delegate u Domu naroda bilo je predloženo ukupno 16 listi, od čega deset iz klubova Bošnjaka, po jedan iz klubova Srba i Hrvata, te četiri iz reda Ostalih.

Današnjom sjednicom okončan je izbor delegata za Dom naroda Parlamenta FBIH na što se čekalo duže vrijeme, međutim Skupština BPK Goražde još uvijek nije izabrala rukovodstvo, niti predložila mandatara za sastav buduće kantonalne vlade.