Nastavnici u Goraždu godinama čekaju na stalni posao, problem manjak učenika

Jedan od njih je i Emir Dučić koji je od 2010. godine angažovan po ugovoru o dijelu. Njemu je 21. januara ponuđen je novi ugovor po kojem su plaćeni samo časovi, bez prava na topli obrok, prevoz…

Iako se nadao da će, po novom Zakonu o radu, u aprilu ove godine potpisati ugovor na neodređeno vrijeme, 21.januara ponuđen mu je novi ugovor po kojem su plaćeni samo časovi, bez prava na topli obrok, prevoz ili uplatu doprinosa. Tvrdi da je prekid napravljen kako bi se izbjegla zakonska obaveza o upošljavanju na neodređeno vrijeme.

“To je meni lično rečeno u Ministarstvu obrazovanja još u augustu, da se taj prekid mora uraditi jer bi se pojavio tehnološki višak i morali bi otpuštati ljude. Po konkursu iz augusta mjeseca nastavnici su angažovani do 28.12.2018. Nakon toga su se prijavili na biro, a onda je Ministarstvo početkom drugog polugodišta formulisalo neke honorarne ugovore o izvođenju časova po cijeni od 7.5 KM po času do 21.03.2019. i direktorima naredilo da po toj cijeni angažuje ljude za izvođenje nastave. Po tom ugovoru se plaća samo održani čas, nema osiguranja, nema toplog obroka, prevoza. Nakon toga biro je obavijestio ljude da ukoliko po tom ugovoru imaju mjesečna primanja veća od 215 KM ne mogu ostvarivati nikakva prava te da se moraju odjaviti”, ispričao je Emir Dučić za Klix.ba.

Podsjetimo, nastavnici po ugovorima o djelu primaju nadoknadu između 7,5 i 8,5 KM po nastavnom satu.

Tehnološki višak?!

Pojašnjava da je riječ o honorarnom radu bez ikakvih prava, te da su neki prosvjetni radnici na ovakve ugovore pristali jer nemaju izbora.

“Objašnjenje je da se moralo to uraditi da ne bi ostvarili pravo na stalno zaposlenje po novom zakonu o radu jer bi nekoliko ljudi ostvarilo to pravo u aprilu, a kao ne zna se da li će biti potrebe za njihov angažman. To je čista laž jer postoji potreba za tim ljudima već skoro 10 godina. Da apsurd bude veći nakon svega već se priprema u martu da se nekoliko ljudi primi za stalno po konkursu iako je bio prekid, isto kao što su u augustu primili neke za stalno na 30-40 posto radnog vremena, dok će ostale angažovati opet samo na 2-3 mjeseca.U međuvremenu do konkursa, na ljude koji rade honorarno vrši se pritisak od strane pojedinih direktora da obavljaju i druge aktivnosti poput sekcija ili dežurstva, za koje nisu plaćeni, a ako se pobune onda se kaže da će se vidjeti ko će biti primljen na konkursu u martu. Pedagoški zavod je u januaru ljude kojima je istekao ugovor stavljao na spiskove za obavezno prisustvovanje seminarima iako ti ljudi nisu imali ni pravo ni obavezu da prisustvuju jer su se nalazili na birou”, ističe Dučić.

S druge strane da u školama postoji višak uposlenih ilustruje i podatak da, primjerice u nekim područnim školama, pojedina odjeljenja broje i po tri učenika. U osnovnoj školi u Prači je svega 65 učenika. Nastavi li ovakav trend, upozoravaju i neki od prosvjetnih radnika, moglo bi se desiti da na četiri učenika bude po jedan prosvjetni radnik.

Sve manje učenika

“I u takvoj situaciji je neozbiljno primiti još 50 prosvjetnih radnika na neodređeno vrijeme. Problem je puno strašniji nego što se o njemu priča. Premalo je djece. Odjeljenja se formiraju ispod pedagoških standarda u svim osnovnim školama, osim dvije gradske”, tvrdi naš izvor.

U Ministarstvu obrazovanja BPK Goražde gdje je održan sastanak direktora svih škola, Pedagoškog zavoda i sindikata istaknuto je da se već godinama bave pitanjem viška nastavnog kadra u školama, koji zbog smanjenja broja učenika ostaju bez norme ili dijela norme, a zasnovali su radni odnos na neodređeno vrijeme te da nije objektivno očekivati da se svi nezaposleni nastavnici zaposle na neodređeno radno vrijeme da bi već u junu bili tehnološki višak.

“Svake školske godine se smanjuje broj učenika, a time i potreba za nastavnim kadrom te su upitne norme i stalnouposlenim nastavnicima. Primjera radi u školskoj 2005/06 godini broj učenika je bio 4223, i to 3038, u osnovnom obrazovanju i 1185, u srednjem obrazovanju dok je u ovoj školskoj godini broj 2757 i to 1866 u osnovnom i 891 učenika u srednjem obrazovanju, što znači da je broj učenika za 13 godina manji za 1466 učenika. Posebno je izražen pad broja učenika u područnim školama zbog čega je od 68 odjeljenja razredne nastave u osnovnim školama napravljena kombinacija 21 odjeljenja u cilju da se učenici zadrže u mjestima gdje imaju prebivalište”, istaknuto je tokom sastanka.

Učesnici sastanka istakli su da je u ovoj školskoj godini oko 35 nastavnika tehnološki višak te da se radna mjesta na neodređeno vrijeme raspisuju isključivo nakon analize broja učenika i neupitnosti smanjenja norme u narednih deset godina za određeno radno mjesto. Dodatni problem su smjerovi i zanimanja u srednjim školama koji se mijenjaju svake godine, a zavisno od toga i nastavni kadar.

“Mogućnost angažovanja nastavnika po osnovu Ugovora o izvođenju časova nastave definisana je zakonima o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, kolektivnim ugovorima, te Pravilnicima o radu škola. Praksa angažovanja nastavnika na ovaj način se provodi već godinama kako bi se prevazišle specifičnosti u obrazovnom procesu. Vlada BPK Goražde je dala saglasnost na raspisivanje konkursa, a u skladu sa propisima u obrazovanju konkursi se raspisuju najmanje dva puta u toku godine”, ističu u resornom ministarstvu.

Dosadašnji ministar obrazovanja BPK Goražde Damir Žuga preuzeo je mandat u kantonalnom parlamentu te više ne obnaša ovu funkciju, a novog ministra sačekat će i kadrovski, ali i problemi sve manjeg broja učenika na ovom području.