Potpisan Sporazum o unaprijeđenju saradnje između 11 gradova i općina

Na inicijativu Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo s ciljem unaprijeđenja i razvoja kulutre , u oktobru prošle godine, sporazum o saradnji su potpisali predstavnici ustanova kulture iz Sarajeva, Bihaća, Travnika, Mostara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Konjica, Šapca, Dubrovnika i Goražda.

Sporazumom je predviđena razmjena vlastitih produkcija tokom godine, mogućnost učestvovanja na manifestacijama , izvođenje premijera na festivalima, posjeta učenika i studenata manifestacijama  i izletima koje organizuju potpisnici sporauma, zatim organizovnaja zajedničkih likovnih izložbi, razvijanje saradnje sa umjetničkim školama, podnošenje zajedničkih aplikacija za projekte prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima. Sporazum predviđa i organizovanje zajedničkih kulturno-umjetničkih manifestacija kao i brojne edukacije iz obasti kulture.

Zahvaljujući sporazumu nedavno je u Goraždu izvedena predstava „Bosanski lonac“ čiju produkciju potpisuje Javna Ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo odnosno Teatar komedije Rajvosa.

Razmjenom različitih sadržaja na polju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti značajno će uticati na unaprijeđenje i razvoj kulture na području spomenutih gradova  i općina. Već narednog mjeseca u Goraždu bi, zahvaljujući spomentuom sporazumu trebala biti izvedena još jedna predstava.

M.Omerbašić/rtvbpk