Riječ po riječ 7.2.2019. Tema: Aktuelna politička situacija u BPK i formiranje vlasti