Utvrđen „Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Gradu Goražde“

 

Nakon provedenih javnih rasprava, Vlada je na prijedlog Ministarstva pravosuđa, u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog amandmana od člana 49 do člana 58 na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojim se harmonizuju propisi vezani za Zakon o Gradu Goražde.

 

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, utvrđen je i „Akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u gradu Goražde“. Ciljevi ovog plana su smanjenje emisije ugljičnog dioksida iz stambenog sektora, smanjivanje ukupne energetske potrošnje u stambenom sektoru i omogućavanje transformacije područja kantona u ekološki održivo područje.

 

Vlade je primila k znanju mišljenje Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu i Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja, te zadužila ministarstva finansija i privrede da uvaže ovo mišljenje prilikom izrade prijedloga pomenutih dokumenata.

 

Razmatrana je i primljena k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za januar 2019.godine. Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom mjesecu, u odnosu na isti mjesec prošle godine, registrovano je smanjenje broja krivičnih djela, kao i povećanje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća. Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iz ovog perioda je 100 odsto, istaknuto je ovom prilikom.

 

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi implementacije projekta „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri javnoj zdravstvenog ustanovi Kantonalna bolnica Goražde. Tom prilikom, Vlada je od organa upravljanja i rukovođenja Kantonalne bolnice Goražde zatražila da u što kraćem roku, na transparentan i efikasan način, ispoštuju odredbe iz potpisanog sporazuma, odnosno da pokrenu zakonom propisan postupak javnih nabavki za realizaciju ovog projekta.

 

Ovo ministarstvo kandidovalo je na dnevni red i Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja po zaključku Vlade, a u vezi inicijative za implementaciju potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji kantona.

 

Nakon što je informacija primljena k znanju,Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja, kao finansijera usluga i potpisnika Ugovora sa zdravstvenim ustanovana, da informaciju dopuni sa uporednim pokazateljima kolika su ukupna mjesečna izdvajanja po starom i novom Kolektivnom ugovoru , mišljenjem i stavom u pogledu mogućnosti finansiranja zdravstvenih usluga po potpisanim kolektivnim ugovorima, kao i projekcijom prihoda i rashoda, odnosno potrebnih sredstava za implementaciju kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva za period 2019-2021.godina.

 

Od Zavoda  je takođe i zatražena informacija o visini ostvarenih, neplaćenih obaveza i visini deficita.

 

Vlada je na ovoj sjednici formirala radnu grupu – pregovarački tim Vlade BPK-a Goražde, zadužen za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije na području BPK-a Goražde za 2019.godinu.

 

U nastavku sjednice, usvojen je Izvještaj Ministarstva za privredu o namjenskom utrošku novčanih sredstava odobrenih po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu“, te primljena k znanju Informacija o u vezi Nacrta Zakona o turizmu BPK Goražde i potrebi da se uskladi sa federalnim propisima.

 

Takođe, Vlada je razmatrala Izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije (ECRI) nakon obavljene monitoring posjete Bosni i Hercegovini, Zaključak Upravnog odbora Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, te zahtjev Općine Foča u FBiH za pomoć u sanaciji klizišta.

 

Vlada je imenovala svog člana u Upravnom odboru Biznis centra Goražde, te razriješila i imenovala člana Školskog odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“.

 

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku 50,4 tona drvene peleti i 25.000 lož ulja, te donijela odluku da se iz kantonalnih robnih rezervi izvrši dodjela 475 kilograma brašna Ministarstvu socijalne politike u humanitarne svrhe.

bpk.gov.ba