Izvještaj Kantonalne civilne zaštite

U današnjem izvještaju Kantonalnog operativnog centra Civilne zaštite navodi se da je visina snijega koji je počeo da pada u ponedeljak u popodnevim satima, a koji je bio praćen jakim vjetrom u pojedinim dijelovima mjesnih zajednica Orahovice, Kraboriš, Osječani, Ilovača i Berič sa većom nadmorskom visinom, iznosi od 15 do 20 cm. Čišćenje snijega u navedenim mjesnim zajednicama vršit će se po prioritetima i potrebama.

Snijeg koji je padao proteklog dana na području općine Pale u FBIH nije prouzrokovao probleme u odvijanju saobraćaja. Visina snijega kreće se od 5 do 10 cm.

Padavine praćene sa susniježicom i snijegom u visinskim predjelima općine Foča u FBiH nisu prouzrokovale veće probleme, osim kratkog prekida u napajanju električnom energijom koji je u kratkom roku otklonjen.

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

U prijemno urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 16 pacijenata. Osam pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.

Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 je prohodan i saobraćaj se odvija bez poteškoća.

rtv bpk