Počele pripreme za obilježavanje 1. marta – dana nezavisnosti BIH u našem gradu

Prvog marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su se na Referendumu opredijelili za nezavisnost naše Države. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne Komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Toga dana, 1992. godine, 64 % građana Bosne i Hercegovine potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje ”Da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda?”

Organizacioni odbor za obilježavanje 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Grada Goražda danas je održao svoj prvi sastanak.

Članovi Odbora, predvođeni gradonačelnikom dr.sci. Muhamedom Ramovićem, razmatrali su okvirni plan i  program obilježavanja ovog datuma, te dali prijedloge za njegov što kvalitetniji sadržaj.

Ovaj važan datum kako za Bosnu i Hercegovinu, a tako i za naš grad Goražde bit će obillježen nizom prigodnih aktivnosti koje će se preciziranti na narednim sastancima.