Povratak sjećanju na brojna zbivanja u kulturi tokom rata u BiH – kultura u Goraždu

VRIJEME KADA SE SRCEM JURIŠALO NA SNOVE
    „ Juriš na snove“ je simboličan i višeznačan naslov zbirke poezije goraždanskih pjesnika i pjesnikinja koja je svijetlo dana ugledala u mraku, tokom agresije na BiH. Ova je knjiga jedan od simbola duhovnog otpora koji se manifestovao kroz  brojne događaje u kulturi. U srcu Evrope, i u srcu agresijom napadnute Bosne i Hercegovine, u Goraždu, u njegovim dijelovima i mjesnim zajednicama, u kulturno umjetničkim društvima, njegovi su građanke i građani pisali i govorili poeziju, slikali, igrali pozorišne predstave, svirali i pjevali, radila je shodno mogućnostima i OMŠ „ Avdo Smailović“.
Koliko je materijalnih tragova o tim događajima sačuvano? Koliko je ostalo u sjećanjima učesnika tih događaja?
Ovom temom se u svom radu u okviru Fondacije „ Istina za Goražde“ bavi Faruk Vrana, mladi magistar međunarodnih odnosa i diplomatije.  Istraživački i kroz razgovore sa organizatorima kulturnih i sportskih događaja tokom rata u Goraždu, Faruk prikuplja osnovnu građu za njegov rad.
U ovu lijepu priču uključen je posredno i Centar za kulturu, pa i naša redakcija. Uz ovu, potekla je i inicijativa da se okupi i formira redakcija čiji će članovi i članice pripremati materijal za knjigu o kulturi i sportu u ratnom Goraždu, kao nemjerljivo značajnom duhovnom otporu agresiji na naš grad.
U tom tom kontekstu, pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke koji posjeduju materijalne tragove i dokumente o kulturnim i sportskim zbivanjima u Goraždu tokom rata, da ih ili ustupe na korištenje za potrebe pomenutih aktivnosti ili na trajnu upotrebu za potrebe zavičajnog muzeja u Goraždu – ratne postavke.
G.G